Linda Larsson

Välkommen till den familjära rallyfesten

– Karlstad har ambitionen att vara en av Sveriges bästa städer på att arrangera publikdragande evenemang. Jag är jätteglad att kunna hälsa BAUHAUS Royal Rally välkomna till Karlstad och Värmland för den andra upplagan, säger Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Karlstad.

Karlstad har ett mycket gott rykte som evenemangsstad med en bred repertoar av sammankomster inom vitt skilda områden. Den uttalade strategin är att vara en stad där det händer roliga saker året om, både för Karlstadsbor och besökare. Det är något som gynnar besöksnäringen i ett brett perspektiv: hotell, restauranger, affärer, transportföretag och andra verksamheter.

– Målet är att få fler besökare att upptäcka Karlstad för att vilja komma tillbaka vid ett senare tillfälle. I förlängningen hoppas vi förstås få fler som flyttar hit för studier eller arbete och undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan besök och inflyttning, säger Linda Larsson.

Stolthet och samarbete

När Karlstads kommun genomför olika medborgarundersökningar framkommer det tydligt att Karlstadsborna är mycket stolta över sin stad och gärna rekommenderar ett besök. En annan framgångsfaktor bakom ett lyckat evenemang är viljan att ställa upp och samarbeta.

– Tack vare alla föreningar som engagerar sig och jobbar med evenemangen skapas det bra förutsättningar att lyckas, säger Linda Larsson.

After Rally

Den exponering Karlstad får via TV-sändningar och annan media är enligt Linda Larsson mycket värdefull.

– Vi vill ju att det ska synas att det är i Karlstad som festen äger rum. Centrum Karlstad kommer att arrangera after rally så nog kommer det synas när rallyt rullar in här. Jag ser fram emot spännande tävlingar och en familjär fest, säger Linda Larsson.