Hållbarhet & miljö

Hållbarhetsarbete

Aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete

Redan från start har Royal Rally haft de allra högsta ambitionerna för miljöarbete, och siktar på att gå i det främsta ledet för hållbarhetsutvecklingen när det gäller internationella motorsportstävlingar.

Och vårt fokus ligger såklart i arrangemanget – det vi kan påverka. Royal Rally är ett festivalkoncept som kombinerar EM-tävlingarna med liveband, mat, festligheter och upplevelser för alla.

Vision och syfte

Som ny rallytävling i Sverige har vi haft stora möjligheter att lägga oss på en riktigt hög hållbarhetsnivå redan från start. Vi vill visa att det är möjligt att skapa ett rally med tydliga miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsvärden. I arvet från Rally Sweden i regionen finns kompetensen att skapa en komplett rallyfest som innehåller alla komponenter och ger det lilla extra för både publik och tävlande.

Höga krav i alla samarbeten från början

Vårt hållbarhetsarbete bygger på de samarbeten vi etablerar med våra partners, och de skapar i sin tur möjligheter för oss att nå våra mål tillsammans med likasinnade. Vi är därför noga med att alltid kommunicera vår inställning till miljö och hållbarhet redan tidigt i avtalsprocesserna för att kunna maximera våra gemensamma möjligheter att tillsammans skapa smarta lösningar som bidrar till en bättre värld.

Vi följer FIA:s miljöstrategi som har ambitionen att ha en netto-nollstatus vid år 2030 genom att reducera koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Vår mission är att vara en drivkraft som inspirerar till förändring inom både motorsporten och eventvärlden. Och vi vill vara i framkant och visa vägen för andra.

Två stjärnor i år och tre nästa

Miljökonsult Ida-Maria Gustafsson arbetar just nu med att dokumentera Royal Rallys miljöarbete i förhållande till FIA:s (Internationella Bilsportförbundets) miljöackrediteringsprogram.

– Som ett nystartat event har vi fördelen att starta på en hög hållbarhetsnivå genom att ställa krav på leverantörer och välja samarbetspartners som lever upp till våra höga krav. En stor del av FIA:s krav bygger dock på förbättringar, något som blir svårt när man är nystartad. Därför väljer vi i år att arbeta för att leva upp till de två-stjärniga kraven, av tre möjliga, för att höja till tre nästa år när vi är mer inne i systemet, säger Ida-Maria och fortsätter. En stor del av arbetet med dokumentationen handlar om att sätta mål, följa upp mål och uppfylla målen. Vilket gör att arbetet tar tid, för att kunna bekräfta och dokumentera att målen nåtts.

Högt ställda mål

Glenn Olsson, vd, BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia, har en tydlig vision om rallyts framtid och hållbarhetsarbete.
– Vår vision är att vara det mest hållbara evenemanget i ERC och vara en inspirationskälla för andra motortävlingar och festivalevent i Sverige och världen. Från mitt tidigare arbete med Rally Sweden, har vi redan gjort den här resan så vi har ett försprång som ger oss alla möjligheter att snabbt uppfylla våra åtaganden och nå våra mål, säger Glenn.

Ett försprång

För att nå visionen och målet arbetar Royal Rally med följande målområden:

 • Vi uppfyller gällande lagar och regler
 • Till 2024 har vi ett färdigt program för tävlingen och ett system för rapportering
 • Vi tar hand om, och hänsyn till vår natur genom att …
  – lämna naturen som vi fann den
  – förhålla oss till intresseområden för biologisk mångfald
 • Vi respekterar miljön genom att …
  – hålla utsläppen av växthusgaser i samband med tävlingen låg
  – generera så låg mängd avfall som möjligt
  – vara fossilfria inom organisationen senast 2030
  – inte använda produkter med fossilt ursprung inom servering och merchandise.
 • Leverera ett evenemang med fantastiska och engagerande upplevelser för både publik, personal och tävlande
 • Ha en god säkerhetsstandard inom alla våra områden och att varken människa eller miljö ska komma till skada under våra event.